Zámek Konopiště

Prohlídka zámku

Zámek je tím hlavním důvodem, proč na Konopiště míří každý rok tisíce návštěvníků. Na své si tady přijdou jak ti, kteří hledají klasickou prohlídku, tak ti, kteří dávají přednost netradičním prožitkům.

Základní nabídku konopišťského zámku tvoří tři prohlídkové okruhy.

V prvním z nich, který trvá padesát minut a sestává z celkem deseti pokojů, se můžete seznámit s reprezentačními salóny jižního zámeckého křídla. Mezi nimi je skutečným šperkem velká slavnostní jídelna. Jde o největší reprezentační sál na zámku a někdy se jí také přezdívá Lobkovický sál. Na velkoleposti jí přidává obrovská nástropní freska a obdivovat můžete i rokokové mramorové krby. V rámci této prohlídky navštívíte mimo jiné i soukromé pokoje hraběnky Chotkové s poetickými názvy jako Růžový salón či Malá pracovna. Těšte se také na další reprezentační prostory, mezi které náleží jedinečný Sloupový salón.

Severní křídlo zámku a jeho salony jsou součástí druhého okruhu, jehož prohlídka zabere asi o pět minut déle než procházka okruhem prvním. Součástí druhé trasy jsou především pokoje, které byly v minulosti používány jako hostinské. V rámci této prohlídky můžete obdivovat společenský salón, ložnici, zámeckou kapli či velkou zbrojnici.

Chloubou zámku je osobní výtah, který zde byl instalován v roce 1900. Jde o hydraulický výtah na tlakovou vodu, který zajišťoval dopravu mezi přízemím a třemi nadzemními podlažími zámecké budovy.

Orientální nádech dodává druhému okruhu místnost zvaná Harém, která je bohatě zdobena nástěnnými koberci z Persie, Turecka a Indie, jež arcivévoda získal na svých cestách do exotických zemí. Za zmínku stojí také velká zbrojnice (někdy přezdívaná za „Estovskou“). Jde o jednu z nejcennějších a nejzajímavějších kolekcí zbraní na světě. Arcivévoda většinu této sbírky zdědil a jsou v ní zastoupeny ukázky všech hlavních dílenských produkcí Evropy ze 16. a 17. století. Severní část, v níž druhý prohlídkový okruh probíhá, je nejstarší částí zámku Konopiště.

Trojlístek prohlídek uzavírají soukromé apartmány Františka Ferdinanda a jeho rodiny. V nich si můžete dopřát exkurzi do života šlechty na počátku 20. století. Podíváte se do lovecké i portrétové chodby a zjistíte, jak na počátku století vypadaly šlechtické ložnice, koupelny, převlékárny i nejrůznější tématické salónky. Jedna z nejzajímavějších komnat, takzvaný Parůžkový pokoj, výmluvně dokládá šlechticovu posedlost lovem. Místnost je vyzdobena více než tisíci páry srnčích parůžků, které František Ferdinand nejen osobně vystřílel, ale údajně i vlastnoručně instaloval.

Konopišťským bonusem je jedinečná střelnice, která je unikátem v celé republice. Tu také nechal zřídit František Ferdinand na počátku 20. století. Byl totiž vášnivým střelcem, tak pro svou zálibu upravil prostory bývalé zámecké stáje. Z Vídně si nechal přivést celou soupravu žertovných sklápěcích malovaných terčů pro různé typy střelby. Ostatně arcivévoda svou vášeň pro střelné zbraně vepsal do prakticky všech prostor Konopiště. Shlédnete tady mimořádné množství loveckých trofejí i naprosto ojedinělou a velmi vzácnou zbrojnici.

Zámeckou prohlídkovou nabídku uzavírá galerie svatého Jiří, ke které se váže vskutku fascinující příběh.