Zámek Konopiště

Kuriózní sbírka

Skutečnou lahůdkou pro ty, kteří mají pochopení pro podivíny a netradiční věci, je Galerie svatého Jiří, kterou si na Konopišti můžete také prohlédnout. Váže se k ní velmi netradiční historie.

Arcivévoda František Ferdinand byl údajně velmi rád, pokud mohl ukázat, že v něčem vyniká. Platil za skvělého lovce, a proto všechny své lovecké trofeje nechal vystavit na Konopišti; byl zámožným mužem, a proto nechal Konopiště přestavět a vybavit v nákladném stylu. V rámci tohoto neustálého soupeření a předhánění se s ostatními údajně vznikla i svatojiřská galerie.

Arcivévoda se totiž dozvěděl, že anglický král Jiří vlastní jedinečnou sbírku předmětů, které se nějakým způsobem vztahují k jeho jmenovci, svatému Jiří. O této sbírce se navíc říkalo, že je největší na světě. František Ferdinand se však záhy rozhodl, že anglického krále předčí.

S urputností sobě vlastní začal shánět a kupovat v podstatě jakékoli předměty, které měly souvislost s tímto světcem, jež podle pověsti přemohl draka. V galerii se tak hromadily desítky soch, obrazů, korouhví ale i dýmek, náhrobních kamenů, zbraní, mincí a dalších předmětů, na kterých byl svatý Jiří vyobrazen. V těsném sousedství tu tak najdete předměty nedozírné hodnoty s věcmi, které jsou v podstatě bezcenné. Kdybyste chtěli všechny exempláře, které jsou zde umístěné, spočítat, potřebovali byste mnoho času, protože se jich tady nachází více než tisíc.

Příběh o sběratelské vášni, která hraničila s posedlostí a stála arcivévodu velkou spoustu peněz, však nemá předpokládatelný happy-end. Než stihl František Ferdinand svou sbírku ukázat tomu, kvůli kterému vlastně vznikla, tedy anglickému králi, přišel sám o život v Sarajevu.